kaset www.kasetvirul.com
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

ราคาสินค้า
หมวดสินค้า
ยี่ห้อสินค้า

  [Help]
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot

dot


หน่วยงานราชการ
หนังสือการเกษตร


ระบบน้ำการเกษตร article

      

 

     

 

น้ำ  นับเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นในการเพาะปลูก เมื่อฝนตกไม่สม่ำเสมอและไม่เพียงพอต่อความต้องการของการเพาะปลูก  ระบบชลประทานจึงมีความจำเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวในอดีตการชลประทานจะใช้วิธีให้น้ำตามร่องน้ำ  หรือลากสายยางรดน้ำ  จากการที่โลกได้พัฒนาระบบชลประทานให้ทันสมัยและมีความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น ทำให้ระบบรดน้ำต่างๆมากมาย  เช่น  ระบบสปริงเกลอร์ใหญ่  ระบบสปริงเกลอร์กลาง  ระบบมินิสปริงเกลอร์  ระบบน้ำหยด  เทปน้ำหยด  ฯลฯ  ซึ่งในแต่ละระบบประกอบด้วยอุปกรณ์หลักดังนี้  ปั๊มน้ำท่อส่งน้ำ  หัวจ่ายน้ำ  อุปกรณ์จ่ายปุ๋ย  ฯลฯ

 

ระบบการให้น้ำพืชที่เกษตรกรนิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
ส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง
ดังนั้นในการเลือกใช้เจะต้องมีความรู้เรื่องหลักการเลือกใช้ที่ถูกต้อง เหมาะสมกับชนิดของพืช
และสภาพพื้นที่ระบบการให้น้ำพืชจึงจะสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ทั้งนี้เพื่อให้คุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนที่เกษตรกรจ่ายไป นอกจากนี้อุปกรณ์ต่างๆ
ในระบบให้น้ำพืชยังมีเทคนิควิธีการใช้งาน และการดูแลรักษาที่อาจจะไม่ซับซ้อนยุ่งยาก
แต่ต้องมีความรู้และเข้าใจในการใช้และการดูแลรักษาเพื่อให้อุปกรณ์เหล่านี้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
หัวจ่ายจ่ายน้ำแบบสปริงเกลอร์ เป็นอุปกรณ์ให้น้ำที่ทำหน้าที่กระจายน้ำให้กับพืชคล้ายๆ
ฝนตกโดยฉีดน้ำขึ้นไปบนอากาศแล้วตกลงมาที่ต้นพืช มีตั้งแต่ขนาดเล็กอัตราการให้น้ำตั้งแต่ 7 - 150
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แรงดันใช้งานตั้งแต่ 10 - 100 เมตร มีรัศมีการกระจายน้ำตั้งแต่ 1 - 50 เมตร
ถ้าแบ่งชนิดของหัวสปริงเกลอร์ตามลักษณะของน้ำที่ฉีดออกมาสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ฮะ
1 หัวพ่นหมอก (Mist) ลักษณะของน้ำที่ถูกปล่อยออกมาจากหัวจ่ายน้ำแบบนี้จะมีลักษณะเป็นละอองหมอกเล็กๆ
อัตราการจ่ายน้ำน้อย ประมาร 7 ลิตรต่อชั่วโมง แต่ต้องการแรงดันในการใช้งานสูงอย่างน้อย 2
บาร์ขึ้นไปเพื่อทำให้น้ำที่ถูกพ่นออกมาเป็นละอองละเอียด ใช้ในการเพิ่มความชื้นให้กับอากาศ
หรือใช้ในการระบายความร้อนได้ในโรงเรือนเพาะชำ
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในโรงเรือนปศุสัตว์เพื่อลดความร้อนของโรงเรือนได้ น้ำที่ใช้จะต้องมีความสะอาดมา

รูปที่ 1 หัวพ่นหมอก หมายเหตุฮะ 1 บาร์ เท่ากับ 10 เมตร
2 หัวพ่นฝอย (Spray) เป็นหัวจ่ายน้ำที่ฉีดน้ำออกมาเป็นเม็ดน้ำ
ซึ่งมีขนาดใหญ่และปริมาณน้ำการจ่ายน้ำมากกว่าแบบพ่นหมอก แต่แรงดันที่ใช้ต่ำกว่า
มีรัศมีการกระจายน้ำประมาณ 1 - 2 เมตร สามารถเลือกมุมในการให้น้ำได้ เช่น 90, 180 และ 360 องศาในแนวราบ
ตามลักษณะการปลูกพืชหรือแปลงปลูก น้ำที่ใช้จะต้องมีความสะอาดพอสมควร

      

      ลักษณะหัว เสปรย์ แบบต่างๆ                                                                            หัวมินิเสปรย์                                 การทำงานของหัวมินิเสปรย์

3 หัวมินิสปริงเกลอร์ (Mini Sprinklers)
เป็นหัวกระจายน้ำที่มีลักษณะของเม็ดน้ำที่ฉีดออกมามีขนาดใหญ่ขึ้น อัตราการจ่ายน้ำ 50 - 350
ลิตรต่อชั่วโมง มีรัศมีการให้น้ำ 2 - 6 เมตร ใช้แรงดัน 1 - 3 บาร์
มีทั้งแบบติดตั้งบนท่อแขนงโดยใช้ท่อตั้ง (Riser) แยกขึ้นมาเหนือดินและแบบที่มีท่อเล็กๆ
จ่ายน้ำจากท่อแขนงมายังหัวจ่ายน้ำ แบ่งออกเป็นสามลักษณะคือ
1 แบบมีใบพัดหมุนเหวี่ยงน้ำ ใบพัดจะทำหน้าที่หมุนเหวี่ยงน้ำให้กระจากไปรอบๆ
หัวจ่ายน้ำโดยอาศัยแรงดันของน้ำเป็นตัวผลักดันให้ใบพัดหมุน
2 แบบใช้น้ำกระทบกับผนังด้านบน
เป็น
แบบที่อาศัยน้ำที่ถูกฉีดออกมาจากหัวฉีดแล้วกระทบกับผนังด้านบนแล้วแตกกระจายออก
3 แบบท่อเจาะรู เป็นท่อที่เจาะรูด้านบนและด้านข้างเพื่อให้น้ำฉีดออกมาได้

 

2. ท่อ (Piping)
ทำหน้าที่ในการส่งน้ำจากแหล่งน้ำไปให้หัวจ่ายน้ำ โดยมีการเชื่อมต่อท่อด้วยข้อต่อชนิดต่างๆ
ถ้าหากความยาวของท่อไม่เพียงพอ ท่อส่งน้ำมีหลายชนิดคือ
2.1 ท่อพีวีซี (PVC) เป็นท่อพลาสติก ยาวท่อนละ 4 เมตร ไม่ทนต่อแสงอุลตร้าไวโอเล็ต
แตกหักได้ง่ายหากกระทบกระเทือนหรือโดนรถเหยียบ แบ่งตามชนิดการใช้งานได้ 3 ประเภทคือ
2.1.1 ท่อพีวีซีสีเทา ใช้ในงานส่งน้ำทางการเกษตรซึ่งไม่ต้องการแรงดันมากนำ
มีความหนาของท่อน้อย
2.1.2 ท่อพีวีซีสีเหลือง ใช้ในงานร้อยสายไฟฟ้าทนต่อความร้อนและไฟได้ดี
2.1.3 ท่อพีวีซีสีฟ้า ใช้ในงานส่งน้ำประปาและการเกษตร มีความหนามากกว่าแบบอื่น
ทนแรงดันได้ดีกว่า แบ่งออกเป็น 3 ชั้นคุณภาพ (Class) โดยจะมีความหนาและสามารถทนแรงดันได้แตกต่างกัน คือ

2.1.3.1 ชั้น 5 หมายถึงใช้งานที่แรงดัน 5 บาร์
2.1.3.2 ชั้น 8.5 หมายถึงใช้งานที่แรงดัน 8.5 บาร์
2.1.3.3 ชั้น 13.5 หมายถึงใช้งานที่แรงดัน 13.5 บาร์

 

 

 รูปท่อ Pe

 

3. ข้อต่อ (Fitting) ข้อต่อที่ใช้สำหรับระบบประกอบไปด้วย ข้อต่อตรง ข้องอฉาก ข้อต่อสามตาฉาก ข้อลด
สามตาลด ข้อโค้ง เลือกใช้ตามมุมโค้งที่ต้องการ
ซึ่งอาจจะใช้ข้อต่อตามชนิดของวัสดุที่ผลิตท่อก็ได้หรืออาจจะใช้ผสมกันตามความเหมาะสมก็ได้

                                                                                                                                                    ข้อต่อต่างๆ

 

 

. เครื่องสูบน้ำและต้นกำลัง (Pumping) ทำหน้าที่สูบน้ำและเพิ่มแรงดันให้กับระบบ
มีหลายประเภทแยกตามหลักการทำงาน เช่น เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องสูบน้ำแบบปั้มชัก
เครื่องสูบน้ำแบบเจ็ตปั้มและเครื่องสูบน้ำแบบโรตารี่
ต้นกำลังที่ใช้อาจจะเป็นเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้า
การเลือกใช้เครื่องสูบน้ำที่ดีจะต้องพิจารณาถึงอัตราการสูบน้ำหรือความสามารถในการสูบน้ำต่อระยะเวลา
ซึ่งจะต้องเพียงพอต่อความต้องการน้ำของหัวจ่ายน้ำในการเปิดน้ำแต่ละครั้ง
และจะต้องพิจารณาถึงแรงดันสูงสุดหรือแรงดันใช้งานที่เครื่องสูบน้ำสามารถส่งน้ำไปได้
ทั้งนี้เพื่อให้อัตราการจ่ายน้ำของหัวจ่ายน้ำเป็นไปอย่างสม่ำเสมอและมีรัศมีการฉีดตรงตามที่ออกแบบ

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดสาระน่ารู้ทางการเกษตร

รถดำนา
วิจัยกล้วยไข่ให้ผิวสวย ใช้อุณหภูมิควบคุมการตก กระ article
วิจัยคุณภาพมันระยอง 9 สู่อุตสาหกรรมผลิตเอทา นอล article
แมงดานาไล่ศัตรูด้วยกลิ่น แต่นำมาใช้กับมนุษย์ไม่ได้ผล article
แมลงหล่า..ศัตรูข้าว เจ้าตัวร้ายสำแดงลงนาข้ามปี article
นำเข้าสารเคมีเกษตรพุ่งพรวด article
เมล็ดทานตะวัน article
ปลูกมันเทศเพื่อขายยอด...ต่างชาตินิยมรับทาน article
แตงขึ้นร้านนิคมเศรษฐกิจฯ สร้างรายได้ในสปก.อย่างพอเพียง article
ผักพื้นบ้าน article
การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ article
ข้าวโพดข้าวเหนียว บิ๊กไวท์ 852 article
ใช้ชีววีธีควบคุมโรคในผลไม้ article
ข้าวพันธุ์ใหม่ ‘ชัยนาท 80’ สามารถปลูกได้ตลอดปี article
ผักปลอดสารพิษ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรวิรุฬห์
ที่อยู่ :  เลขที่ 89/24-25 หมู่ 15 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองกระโดน :  อำเภอเมือง
จังหวัด :นครสวรรค์     รหัสไปรษณีย์ : 60240
เบอร์โทร : 056-803459 แฟกซ์ 056-803457      มือถือ :  081-3243286 , 093-1174874
อีเมล : kasetvirul@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.kasetvirul.com