kaset มุ้งเลี้ยงแตนเบียน
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

ราคาสินค้า
หมวดสินค้า
ยี่ห้อสินค้า

  [Help]
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot

dot


หน่วยงานราชการ
หนังสือการเกษตร


มุ้งเลี้ยงแตนเบียนicon  
มุ้งเลี้ยงแตนเบียนมุ้งเลี้ยงแตนเบียน
มุ้งเลี้ยงแตนเบียนมุ้งเลี้ยงแตนเบียน
มุ้งเลี้ยงแตนเบียน
รหัส : BIO45
ราคาปกติ :  1,000.00 บาท      
ราคาพิเศษ :  900.00บาท

รายละเอียดย่อ :
กรงสำหรับเลี้ยงแตนเบียนกรงเลี้ยงแมลง โครงสร้างทำาจากพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ½ นิ้ว ขนาด กว้าง x ยาว x สูง 56 x 75 x 56 เซนติเมตร สวมด้วยถุงผ้าเนื้อละเอียด เย็บเป็นถุงสี่เหลี่ยมขนาดโครงสร้างกรง มีซิปเปิดปิดด้านข้าง และช่องมือสอดทำด้วยผ้าเนื้อละเอียดยาว 70 เซนติเมตร
รายละเอียดทั้งหมด :

 การเพาะเลี้ยงแตนเบียน A. lopezi บนมันสำปะหลัง

อุปกรณ์

1. กรงเลี้ยงแมลง โครงสร้างทำาจากพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ½ นิ้ว ขนาด กว้าง x ยาว x สูง 56 x 75 x 56 เซนติเมตรสวมด้วยถุงผ้าเนื้อละเอียด เย็บเป็นถุงสี่เหลี่ยมขนาดใกล้เคียงกับโครงสร้างกรง

การทำกรงเลื้ยงแตนเบียน  

2. กระถางปลูกพืชขนาด 8 นิ้ว
3. ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง หรือผลฟักทอง
4. ชั้นสำหรับวางกรงเลี้ยงแมลง ด้านบนติดตั้งอุปกรณ์หลอดไฟฟลูออเรสเซน ขนาด 40 วัตต์ เพื่อให้แสงในการเจริญเติบโตของต้นมันสำปะหลัง


5. ในกรณีที่เลี้ยงแตนเบียนโดยใช้เพลี้ยแป้งที่เลี้ยงบนผลฟักทอง ต้องมีชั้นสำหรับสุมยอดมันบนผลฟักทอง ถ้าจะให้สามารถเพาะเลี้ยงเพลี้ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีห้องควบคุมอุณหภูมิ 25-28 องศาเซลเซียส


6. วัสดุ และอุปกรณ์ขนาดเล็กอื่น ๆ ได้แก่ น้าผึ้ง อุปกรณ์ดูดแมลง (Aspirator) พู่กันเบอร์ 2 กรรไกรตัดกิ่งไม้ ภาชนะสำหรับแช่ท่อนพันธุ์

 
     

การเพาะเลี้ยงแตนเบียนเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู สามารถทำได้ 2 วิธี คือ
1 การเพาะเลี้ยงเพลี้ยแป้งบนต้นมันสำาปะหลัง
2 การเพาะเลี้ยงเพลี้ยแป้งบนผลฟักทอง

การเพาะเลี้ยงแตนเบียน A. lopezi โดยใช้เพลี้ยแป้งสีชมพูที่เลี้ยงบนต้นมันสำปะหลัง
1. ปลูกต้นมันสำปะหลังในกระถางปลูกพืช ขนาด 8 นิ้ว ใช้ท่อนพันธุ์กระถางละ 2 ท่อน ต้นมันสำปะหลังที่ใช้เพาะเลี้ยงเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู ควรมีอายุอย่างน้อย 6 สัปดาห์ จะทำให้ต้นมันแข็งแรงเพียงพอที่จะทนทานการเข้าท าลายของเพลี้ยแป้ง ทำให้ต้นมันสำปะหลังไม่ตายก่อนที่จะนำเพลี้ยแป้งที่เลี้ยงได้ไปใช้เพาะเลี้ยงแตนเบียน


2. เขี่ยกลุ่มไข่เพลี้ยแป้งใส่บนยอดและใบของมันสำปะหลัง ปล่อยให้ไข่ฟัก และตัวอ่อนเพลี้ยแป้งเจริญเติบโตถึงวัยที่ 3 ซึ่งใช้เวลาประมาณ 21-25 วัน จึงน าไปใช้เลี้ยงแตนเบียน

เขี่ยเพลี้ยแป้งลงบนต้นมันสำปะหลังที่เตรียมไว้ ลักษณะใบและกลุ่มเพลี้ยแป้งที่เขี่ยลง  

3. นำต้นมันที่ได้จากข้อ 2 จำนวน 3 กระถางใส่กรงเลี้ยงแมลงขนาด 50 x 50 x 60 ซม และใส่แตนเบียน 20 คู่ แตนเบียนจะลงเบียนเพลี้ยแป้งที่เลี้ยงบนต้นมันสำปะหลัง เลี้ยงไว้ประมาณ 11-15 วัน เพลี้ยแป้งจะตายกลายเป็นมัมมี่

 
นำต้นมันสำปะหลังที่มีเพลี้ยงแป้งเข้ากรง   ปล่อยแตนเบียนในกรงที่ปิด

4.เก็บแตนเบียน หลังปล่อยแตนเลียนแล้วให้เฝ้าสังเกต หากพบแตนเบียนตัวเต็มวัยเจาะออกจากมัมมี่ บินออกมาภายนอก ให้ใช้อุปกรณ์ดูดแมลง ดูดเก็บแตนเบียน

 
อุปกรณ์ดูดแมลงใช้ดูดเก็บแตนเบียน   ดูดเก็บจากกรง

5. นำแตนเบียนที่เพาะเลี้ยงได้มาตรวจนับ และคัดแยกเพศ บรรจุใส่ภาชนะส าหรับนำไปปล่อย หรือ นำไปเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ต่อไป

การเพาะเลี้ยงแตนเบียน A. lopezi โดยใช้เพลี้ยแป้งที่เลี้ยงบนฟักทอง

วิธีนี้ใช้ได้ดีเฉพาะในช่วงที่มีเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพูกำลังระบาด เนื่องจากต้องเก็บรวบรวมยอดมันสำปะหลังจากไร่ที่มีเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพูกำลังลงทำลายอย่างหนาแน่น ดำเนินการดังนี้

1 เก็บยอดมันสำปะหลังที่มีเพลี้ยแป้งลงทำลายจากไร่ มาวางเรียงในตะแกรงที่ตั้งบนชั้น

2.เลือกผลฟักทองที่ไม่อ่อนเกินไป และผลมีสีเขียว นำมาเรียงทับลงบนยอดมันสำปะหลังที่เรียงอยู่ในตะแกรง ปล่อยไว้ประมาณ 3-7 วัน ขึ้นกับปริมาณเพลี้ยแป้งที่มีบนยอดมันสำปะหลัง

มันสำปะหลังที่มีเพลี้ยแป้ง ผลฟักทองที่ไม่อ่อนเกินไป ผลฟักทองที่เพลี้ยแป้งสีชมพูขึ้นเต็มผลแล้ว

3 เมื่อยอดมันแห้ง เพลี้ยแป้งจะย้ายจากยอดมันไปอาศัยอยู่บนผลฟักทอง สังเกตพบผลฟักทองที่เพลี้ยแป้งสีชมพูขึ้นเต็มผลแล้ว สามารถนำใช้เพาะเลี้ยงแตนเบียนได้ทันที


4. นำผลฟักทองที่ได้จากข้อ 3 ใส่ในกรงเลี้ยงแมลงขนาด 50 x 50 x 60 ซม. จ านวน 6-8 ผล ต่อกรง ภายในกรงทำโครงเหล็กเป็นขาตั้งตะแกรง สำหรับวางเรียงผลฟักทองอีกชั้น ใส่แตนเบียน 40-50 คู่ในกรงเลี้ยงแตนเบียน

 
     

5. แตนเบียนจะลงเบียนเพลี้ยแป้งที่เลี้ยงบนต้นมันสำปะหลังเลี้ยงไว้ประมาณ 11-15 วัน เพลี้ยแป้งจะตายกลายเป็นมัมมี่ และเฝ้าสังเกต หากพบแตนเบียนตัวเต็มวัยเจาะออกจากมัมมี่ บินออกมาภายนอก ให้ใช้อุปกรณ์ดูดแมลง ดูดเก็บแตนเบียน

ดูดเก็บและจำแนกเพศ แตนเบียน A. lopez iเพศผู้ แตนเบียน A. lopez iเพศผู้เมีย


6. นำแตนเบียนที่เพาะเลี้ยงได้มาตรวจนับ และคัดแยกเพศ บรรจุใส่ภาชนะสำหรับนำไปปล่อย หรือ นำไปเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ต่อไป

 

เก็บรักษาในอุฆภูมิที่เหมาะสม บรรจุพร้อมเคลื่อนย้าย แตนเบียนพร้อมปล่อย


ข้อควรระวัง ในการเพาะเลี้ยงแตนเบียน A. lopezi คือ

1. ไม่ควรใช้เพลี้ยแป้งขนาดเล็กในการเพาะเลี้ยงแตนเบียน เนื่องจากจะทำให้ได้แตนเบียนเพศผู้มากกว่าเพศเมีย
2. แตนเบียนเพศเมียที่ไม่ได้รับการผสมพันธุ์ก็สามารถเบียน หรือวางไข่ขยายพันธุ์ได้ แต่แตนเบียนที่ได้จากแม่พันธุ์ที่ไม่ได้รับการผสมพันธุ์ทั้งหมดจะเป็นเพศผู้ ทำให้ขยายพันธุ์ต่อไปไม่ได้
3. แตนเบียน A. lopezi ชอบเบียนเพลี้ยแป้งขนาดใหญ่และยังวางไข่ มากกว่าเพลี้ยแป้งตัวเต็มวัยที่มีกลุ่มไข่จำนวนมากอยู่ใต้ท้อง

 

กรมวิชาการเกษตร 50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900
Tel : 02-9406408 e-mail:gmis@doa.in.th

 


จำนวน      ชุด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.