kaset น้ำส้มควันไม้ เกรด A
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

ราคาสินค้า
หมวดสินค้า
ยี่ห้อสินค้า

  [Help]
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot

dot


หน่วยงานราชการ
หนังสือการเกษตร


น้ำส้มควันไม้ เกรด Aicon  
น้ำส้มควันไม้ เกรด Aน้ำส้มควันไม้ เกรด A
น้ำส้มควันไม้ เกรด A
น้ำส้มควันไม้ เกรด Aน้ำส้มควันไม้ เกรด A
รหัส : PB079
ราคาปกติ :  180.00 บาท      

รายละเอียดย่อ :
น้ำส้มควันไม้มีสารประกอบต่างๆ มากมาย นำไปใช้ประโยชน์ เช่น เป็นสารปรับปรุงดิน สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช และสารเร่งการเติบโตของพืช "น้ำส้มควันไม้ วังน้ำ" เกรด A เป็น กรดอินทรีย์ ตามธรรมชาติ ที่เก็บในช่วงตาม หลักวิชาการ และเก็บบ่มไว้ในถังนาน90วัน ก่อนจะนำมาใช้ในด้านการเกษตร
รายละเอียดทั้งหมด :

รายละเอียดสินค้า น้ำส้มควันไม้ที่ได้จากการเก็บจากเตาผลิตถ่าน ยังไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันที เนื่องจากการเปลี่ยนเป็นถ่านไม้ได้เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งเตา แต่จะเริ่มก่อนที่หน้าเตาด้านบน แล้วแผ่กระจายมายังหลังเตาด้านล่าง ดังนั้นควันที่ออกมาจากปล่องควันจึงเป็นควันที่ผสมกันระหว่างควันอุณหภูมิต่ำและสูง และเมื่ออุณหภูมิสูงถึง 310 ‘Cลิกนิน(LIGNIN)ก็จะเริ่มสลายตัว ก็จะมีน้ำมันดิน (TAR)และสารระเหยง่าย ( VOLATILE)ปนออกมาด้วย น้ำมันดินที่ละลายน้ำไม่ได้ (OIL BASE)จะนำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรไม่ได้เพราะจะไปปิดปากใบของพืช และเกาะติดรากพืช ทำให้พืชเติบโตช้าหรือตายได้ การทำให้น้ำส้มควันไม้บริสุทธิ์สามารถทำได้ 3 วิธี 1. ปล่อยให้ตกตะกอน โดยนำน้ำส้มควันไม้มาเก็บในถังทรงสูง มีความสูงมากกว่าความกว้างประมาณ3เท่า โดยทิ้งให้ตกตะกอนประมาณ 90 วันน้ำส้มควันไม้ก็จะตกตะกอนแบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นบนสุดจะเป็นน้ำมันใส (LIGHT OIL) ชั้นกลางเป็นของเหลวใสสีชา คือน้ำส้มควันไม้ และชั้นล่างสุดจะเป็นของเหลวข้นสีดำหรือน้ำมันดิน หากนำผงถ่านมาผสมประมาณ 5% โดยน้ำหนัก ผงถ่านก็จะดูดซับทั้งน้ำมันใสและน้ำมันดิบให้ตกตะกอนลงสู่ชั้นล่างสุดในเวลาที่เร็วขึ้น เพียงประมาณ 45 วันเท่านั้นระหว่างการปล่อยให้ตกตะกอน สารประกอบในน้ำส้มควันไม้จะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนและทำปฏิกิริยาซึ่งกันและกัน เปลี่ยนเป็นสารประกอบใหม่ที่มีโมเลกุลยาวขึ้น (POLIMERLIZATION) เช่น ฟอมาดีไฮด์ (FOMADEHYDE)ทำปฏิกิริยากับฟีนอล(PHENOL)เปลี่ยนเป็นน้ำมันดิน (TAR)แล้วตกตะกอนหรือจับตัวติดแน่นกับผนังของถังเก็บดังนั้นหากนำน้ำส้มควันไม้มากรองโดยไม่ตกตะกอนเสียก่อนก็จะเกิดน้ำมันดินใหม่ได้ทั้ง ๆ ที่ได้ผ่านการกรองแล้วถังเก็บควรมีวาล์ว 3 ระดับ คือระดับ (1)บนมีไว้สำหรับแยกน้ำใส (LIGHT OIL)ระดับ(2)กลางมีไว้สำหรับเก็บน้ำส้มควันไม้ก้นถัง (3) สำหรับถ่ายน้ำมันดินแต่ถ้าใช้ถ่านช่วยตกตะกอนมีเพียงระดับกลาง (2) ก็พอ เมื่อแยกน้ำส้มควันไม้เสร็จแล้วต้องยกถังเพื่อเทผงถ่านผสมน้ำมันดินออกเพราะผงถ่านผสมน้ำมันดินไม่สามารถไหลผ่านวาล์วได้ (ผงถ่านผสมน้ำมันดิน สามารถนำไปใช้โรยรอบอาคารเพื่อป้องกันสัตว์ต่าง ๆ เช่น มด ปลวก ตะขาบ ฯลฯ และจะสลายตัวได้เองภายในเวลาไม่นานนัก แต่ห้ามทิ้งลงแหล่งน้ำเด็ดขาด)หลังจากตกตะกอนจนครบกำหนดแล้ว นำน้ำส้มควันไม้มากรองซ้ำอีกครั้งด้วยผ้ากรอง แล้วจึงนำไปใช้ประโยชน์ได้ น้ำส้มควันไม้ที่บริสุทธิ์ต้องมีน้ำมันดินไม่เกิน 1% ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่าย โดยการดูความใสหากมีน้ำมันดินเกิน 1% น้ำส้มควันไม้จะขุ่นและมีสีดำ น้ำส้มควันไม้ที่ดีจะมีลักษณะใส สีชา หรือน้ำตาลแดง แตกต่างกันไปตามชนิดของไม้ 2. การกรอง โดยใช้ผ้ากรองหรือถังกรองที่ใช้ผงถ่านกัมมันต์ ซึ่งจะได้คุณสมบัติแตกต่างกันไป เพราะถ่านกัมมันต์จะลดความเป็นกรดของน้ำส้มควันไม้ และจะใช้วิธีนี้เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบในการอุตสาหกรรม 3. การกลั่น โดยกลั่นได้ทั้งใสความดันบรรยากาศ และกลั่นแบบลดความดันรวมทั้งกลั่นแบบลำดับส่วนเพื่อแยกเฉพาะสาร หนึ่ง สารใดในน้ำส้มควันไม้มาใช้ประโยชน์มักใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยาอย่างไรก็ตาม ทั้งการกรองและการกลั่น ต้องทำหลังจากตกตะกอนก่อนเท่านั้น เนื่องจากต้องรอให้เกิดปฏิกิริยาในน้ำส้มควันไม้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ก่อน ดังที่ได้อธิบายไว้แล้ว น้ำส้มควันไม้แตกต่างจากน้ำส้มสายชู หรือน้ำส้มอื่น ๆ ที่ได้จากการหมัก หรือสังเคราะห์อื่น ๆ คือมีสารประกอบหลากหลายเท่า โดยเฉพาะฟีนอล ( PHENOL) ซึ่งได้จากการสลายตัวของลิกนิน (LIGNIN)น้ำส้มควันไม้ที่ได้จากไม้ต่างชนิดก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันด้วย เช่น น้ำส้มควันไม้ที่ได้จากไม้ยูคาลิปตัส จะมีความเป็นกรดต่ำและมีสีใสแต่มีเมธานอล(METHANOL)สูงกว่า ไม้กระถินยักษ์หรือไม้สะเดาน้ำส้มควันไม้มีสารประกอบต่าง ๆ มากกว่า 200 ชนิด ซึ่งได้จากการสลายตัวของไม้ด้วยความร้อน เกิดเป็นสารประกอบใหม่หลายชนิด เช่น กรดอินทรีย์และแอลกอฮอล์ชนิดต่าง ๆ ได้จากการสลายตัวของเฮมิเซลลูโลส และเซลลูโลส ส่วนฟีนอลได้จากการสลายตัวของลิกนิน น้ำส้มควันไม้มีสารประกอบที่สำคัญได้แก่น้ำ ประมาณ 85% กรดอินทรีย์ ประมาณ 3%และสารอินทรีย์อื่น ๆ อีกประมาณ12% มีค่าความเป็นกรด (pH) ประมาณ 3 ความถ่วงจำเพาะประมาณ 1.012-1.014 แตกต่างกันไปตามชนิดของไม้


จำนวน      ลิตร


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรวิรุฬห์
ที่อยู่ :  เลขที่ 89/24-25 หมู่ 15 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองกระโดน :  อำเภอเมือง
จังหวัด :นครสวรรค์     รหัสไปรษณีย์ : 60240
เบอร์โทร : 056-803459 แฟกซ์ 056-803459      มือถือ :  081-3243286 , 098-7978502
อีเมล : kasetvirul@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.kasetvirul.com